In

Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi mong đợi được đóng vai trò là đại lý đặt vé đối với các nhu cầu đi lại của bạn. Xin vui lòng đọc kĩ các Điều khoản và Điều kiện trước khi sử dụng dịch vụ và trang web của tripsta.vn. Khi sử dụng hoặc đặt vé trên trang của chúng tôi bạn được coi như đã đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện này.

Các điều khoản và điều kiện này (Thỏa thuận hoặc Hợp đồng) mô tả những gì quý khách có quyền hợp pháp để mong đợi từ chúng tôi khi quý khách mua dịch vụ liên quan đến du lịch thông qua chúng tôi, ngoài nghĩa vụ khách hàng của quý khách.

 

Điều khoản và Điều kiện

Sử dụng trang web

 

1. Định nghĩa
2. Đặt chỗ qua trang web của chúng tôi
2.1. Bằng cách đặt chỗ thông qua trang web của chúng tôi:
3. Hợp đồng có liên quan:
3.1. Thoả thuận của bạn với chúng tôi
3.2. Thoả thuận của bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ
4. Đặt chỗ
4.1. Giá
4.2. Phí dịch vụ
4.3. Xác nhận đặt vé
4.4. Thay đổi và hủy vé
4.4.1. Thay đổi và hủy bỏ – do quý khách
4.4.1.1. Hoàn tiền
4.4.1.2. Hủy hoặc thay đổi đặt chuyến bay
4.4.2. Thay đổi và huỷ bỏ do Nhà cung cấp
4.4.2.1. Thay đổi lịch bay
4.4.3. Hủy vé do chúng tôi
5. Giá tiền và thanh toán
5.1. Giá
5.2. Thanh toán
6. Điều kiện đặc biệt và thông tin cho chuyến bay
6.1. Giá
6.2. Hoàn tiền
6.3. Vé điện tử
6.4. Các chuyến bay giá rẻ
6.5. Hành lý
6.6. Trẻ vị thành niên không đi kèm
7. Hộ chiếu, Thị thực và Yêu cầu Sức khỏe
8. Bồi thường
9. Bản quyền, nhãn hiệu, phần mềm trên website này
10. Kết nối tới Trang của Bên-thứ Ba
11. Bảo đảm, Miễn trừ Trách nhiệm và Trách nhiệm Hữu hạn
12. Luật áp dụng
13. Thư tín
14. Điều khoản và điều kiện khác
14.1. Toàn bộ Thoả thuận và Điều khoản Hiệu lực từng phần
14.2. Các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện Chung

 

Sử dụng trang web

Là điều kiện khi quý khách sử dụng trang web này, quý khách phải đảm bảo rằng (i) quý khách đã đủ 18 tuổi; (ii) quý khách có quyền hợp pháp để tạo nghĩa vụ pháp lý ràng buộc; (iii) quý khách sẽ sử dụng trang web này phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này; (iv) quý khách sẽ chỉ sử dụng trang web này để thực hiện đặt chỗ chính đáng cho mình hoặc cho cá nhân khác mà quý khách được ủy quyền hợp pháp để thực hiện; (v) quý khách sẽ thông báo cho những cá nhân đó về các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho việc đặt vé quý khách đã thực hiện trên danh nghĩa của họ, bao gồm tất cả các quy định và hạn chế sung được áp dụng; (vi) tất cả các thông tin do quý khách cung cấp trên trang web này là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, và (vii) nếu quý khách có tài khoản trên trang web này, quý khách sẽ bảo mật thông tin tài khoản của mình và sẽ giám sát cũng như phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản của quý khách và bất cứ ai khác ngoài quý khách. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định duy nhất của chúng tôi về việc từ chối truy cập cho bất cứ ai đối với trang Web này và các dịch vụ chúng tôi cung cấp, vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

 

1. Định nghĩa

Các khái niệm chúng tôi (we),chúng tôi (us)của chúng tôi nhắc tới Tripsta S.A., một trong những đại lý du lịch trực tuyến lớn nhất tại châu Âu, quản lý một danh mục lớn các trang web về du lịch hoạt động với thương hiệu tripsta. Chi tiết liên lạc của chúng tôi có thể được tìm thấy ở phần cuối của các Điều khoản này (xin hãy xem ở dưới tại phần Thư từ).
Bạn cũng có thể được thông báo về chi tiết liên lạc và giờ làm việc của chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi, ở mục Liên hệ.

Thuật ngữ quý khách việc đề cập đến khách hàng truy cập trang web của chúng tôi, đặt chỗ thông qua chúng tôi hoặc nếu không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Hơn nữa, vì mục đích của các điều khoản và điều kiện này các từ hoặc cụm từ sau đây có nghĩa hiển thị dưới đây, trừ khi ngữ cảnh chỉ rõ nghĩa khác :

Đặt vé: bất kỳ đơn hàng sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà quý khách đã đặt trên Trang web đã được chúng tôi xác nhận hoặc chấp thuận. Việc chấp thuận sẽ được chúng tôi thực hiện (và hợp đồng ký kết) khi chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán đầy đủ từ quý khách và gửi một email xác nhận (hoặc từ chúng tôi hoặc từ Nhà cung cấp Du lịch có liên quan).

Đại lý Đặt vé hoặc Đại lý Du lịch: Đại lý du lịch trực tuyến quản lý và vận hành trang web tripsta.vn, có chức năng cung cấp lời khuyên và thông tin và đóng vai trò trung gian trong quá trình thực hiện thoả thuận về lĩnh vực du lịch. Chúng tôi với tư cách Đại lý Du lịch và trang web của chúng tôi có vai trò là giao diện của các giao dịch liên quan tới Công ty cung cấp Dịch vụ.

Khách hàng: Cá nhân thực hiện Đặt vé hoặc cá nhân đại diện cho những ai đã đồng ý với dịch vụ được chúng tôi cung cấp và người đã chấp nhận điều kiện đó.

(Các) Dịch vụ: dịch vụ do trang web của chúng tôi cung cấp, như đặt chỗ cho dịch vụ chuyên chở.

Phí dịch vụ: nghĩa là phần trong tổng chi phí dịch vụ được hiển thị thay cho chúng tôi trên trang xác nhận và trong email, dùng để chi trả cho dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

(Các) Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc (các) Nhà cung cấp: Hãng hàng không và/hoặc bất kì một nhà cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào khác trong lĩnh vực du lịch, mà Khách hàng đã đi đến thoả thuận cùng và theo như các điều khoản và điều kiện được áp dung, có trách nhiệm thực hiện dịch vụ.

Website: có nghĩa là http://www.tripsta.vn website.

 

2. Đặt qua trang web của chúng tôi

2.1. Thông qua việc đặt vé qua trang web của chúng tôi:

  • Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung của bất kỳ nhà cung cấp nào có thể áp dụng cho việc đặt vé, sắp xếp du lịch của mình hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web. Thay mặt cho bản thân và những người được quý khách đại diện, quý khách đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện này, bao gồm cả việc thanh toán toàn bộ các khoản đến hạn.
  • Bạn đồng ý rằng, trong mọi hoàn cảnh, bất kỳ khoản bồi thường nào do chúng tôi trả không được vượt quá giá mua của vé sau khi trừ đi số tiền tương ứng với phí dịch vụ.
  • Bạn đồng ý rằng đối với bất kỳ vấn đề nào bạn phải đối mặt liên quan đến việc đặt vé tại thời điểm bạn ở sân bay, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, bạn có nghĩa vụ phải liên hệ với chúng tôi trước tiên để được trợ giúp. Phải thực hiện theo bất kỳ giải pháp nào do chúng tôi đưa ra và chỉ được phép thực hiện khác đi sau khi có sự phép rõ ràng của chúng tôi.
  • Bạn đồng ý rằng bất kì một vi phạm đối với điều khoản và điều kiện nào như vậy đều có thể dẫn tới (a) huỷ bỏ đặt chỗ hoặc mua hàng của bạn, (b) bạn mất quyền đối với số tiền trả cho đặt chỗ hoặc mua hàng của bạn, (c) bạn bị cấm sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ về du lịch có liên quan, và (d) quyền của chúng tôi được ghi nợ tài khoản của bạn các chi phí chúng tôi gánh chịu vì vi phạm đó.
  • Quý khách tuyên bố và đảm bảo rằng (a) quý khách đủ tuổi để sử dụng các dịch vụ và trang web của chúng tôi và có thể tạo các nghĩa vụ pháp lý ràng buộc liên quan đến việc sử dụng của quý khách, (b) quý khách được ủy quyền hợp pháp để hành động hoặc đại diện cho bất kỳ người nào có đặt chỗ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện thay mặt cho họ, và (c) các thông tin được quý khách cung cấp là đúng sự thật và chính xác.
  • Quý khách có trách nhiệm thông báo cho người khác về tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng để sắp xếp chuyến đi của họ. Quý khách hiểu rằng quý khách chịu trách nhiệm về tài chính bất cứ lúc nào quý khách và những người sử dụng tên hoặc tài khoản của quý khách sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi.
  • Bạn chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của mình trên trang web (về mặt tài chính và những khía cạnh khác), kể cả việc sử dụng tên tài khoản và mật khẩu của bạn.

 

3. Hợp đồng có liên quan:

3.1. Thoả thuận với chúng tôi

của bạn

Chúng tôi cung cấp một loạt sản phẩm và dịch vụ liên quan tới di chuyển của các Nhà cung cấp Dịch vụ khác nhau. Chúng tôi, Đại lý Đặt vé/Du lịch, đóng vai trò là trung gian của sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi không trực tiếp cung cấp. Chúng tôi không cùng bán những sản phẩm và dịch vụ này. Khi bạn thực hiện đặt chỗ thông qua trang web của chúng tôi, bạn sẽ kí hợp đồng riêng với Nhà cung cấp Dịch vụ liên quan tới sản phẩm và dịch vụ đó. Chúng tôi do đó không phải là một bên trong quan hệ hợp đồng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ bạn mua trên trang web của chúng tôi, trừ khi có thông báo rõ ràng khác tại đây.

Mọi thắc mắc hoặc quan tâm liên quan đến sản phẩm phải được gửi đến Nhà cung cấp Du lịch. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các sản phẩm và dịch vụ du lịch được Nhà cung cấp Du lịch cung cấp và chúng tôi không đại diện cũng như bảo hành (thể hiện hay ngụ ý) về sự phù hợp hay chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ được đề cập trên trang web.

 

3.2. Thỏa thuận của quý khách với Nhà cung cấp Du lịch

Với tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ đặt qua trang web của chúng tôi, các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp Dịch vụ Du lịch (bao gồm các quy định giá vé máy bay) sẽ được áp dụng thêm vào những điều khoản và điều kiện đặt ra tại đây. Điều khoản và Điều kiện của Nhà cung cấp Dịch vụ có thể bao gồm các điều khoản liên quan tới thủ tục thanh toán, phá sản, trách nhiệm pháp lý, huỷ hoặc thay đổi đặt chỗ, hoàn tiền (nếu có) và các giới hạn khác, thế nên bạn nên đọc các điều khoản này cẩn thận. Bạn có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện của hãng hàng không hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác về thời gian làm thủ tục chuyến bay, tái xác nhận chuyến bay, hoặc các nội dung khác. Một số chặng cụ thể có thể yêu cầu vé về tuỳ thuộc vào quốc tịch của hành khách hay giới hạn chính sách của hãng hàng không.  Vì vậy, xin vui lòng tham khảo Nhà Cung cấp Dịch vụ của bạn để có thông tin chi tiết đầy đủ cũng như các điều khoản và điều kiện được áp dụng.

 

4. Đặt chỗ

4.1. Giá

Giá vé được xác nhận ở bước cuối của quá trình đặt vé khi bạn bấm “Mua ngay”, “Đặt chỗ” hoặc tương tự, tuỳ thuộc vào sản phẩm bạn mua.

 

4.2. Phí dịch vụ

Khi sử dụng trang web của chúng tôi để đặt sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý để chúng tôi làm người đại diện trong quá trình đặt sản phẩm hoặc dịch vụ từ Nhà cung cấp Dịch vụ, và thanh toán chi phí của các sản phẩm và dịch vụ đó dưới tên bạn, và thay cho bạn, khi được yêu cầu. Do đó, chúng tôi sẽ tính phí dịch vụ, tuỳ theo sản phẩm bạn đặt. Tất cả các chi phí sẽ được hiển thị trước khi bạn xác nhận đặt chỗ.

 

4.3. Xác nhận đặt chỗ

Sau khi hoàn thành đặt vé, bạn sẽ nhận được email xác nhận có mã số đặt chỗ. Đây là thời điểm mà hợp đồng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ yêu cầu của bạn được hình thành. Email xác nhận này sẽ cung cấp toàn bộ chi tiết về đặt chỗ của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra xem đặt chỗ của bạn có được nhập chính xác vào hệ thống đặt chỗ của hãng hàng không hay Nhà cung cấp Dịch vụ không và xem thanh toán của bạn có được tiến hành chính xác không.

Để đặt vé máy bay, nghĩa vụ phát hành vé của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào khoản thanh toán của quý khách đã nhận được bằng các nguồn minh bạch.

Liên quan đến việc lựa chọn các yêu cầu đặc biệt liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào (ví dụ như bữa ăn, thiết bị cho người tàn tật, ghế trẻ em v.v.), chúng tôi không đảm bảo các yêu cầu như vậy nhưng sẽ chuyển những yêu cầu này đến Nhà cung cấp Du lịch. Việc xác nhận với nhà cung cấp du lịch liệu các yêu cầu đặc biệt như vậy có thể được đáp ứng hay không là trách nhiệm của quý khách.

 

4.4. Thay đổi và hủy vé

4.4.1. Thay đổi và hủy vé – do quý khách

Khả năng hủy bỏ hoặc sửa đổi một sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch đã đặt của quý khách, và phương thức để thực hiện điều đó, sẽ phụ thuộc vào quy định giá vé của hãng hàng không cụ thể hoặc các điều khoản và điều kiện khác của Nhà cung cấp Du lịch. Do đó, có thể không thể hủy bỏ hoặc thay đổi sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt, hoặc có thể có các yêu cầu cụ thể mà quý khách sẽ phải đáp ứng.

Mặc dù thông tin về khả năng hủy bỏ hoặc sửa đổi việc đặt vé của quý khách có sẵn trên mạng trong quá trình đặt vé và nêu rõ trong email xác nhận của quý khách, việc làm quen với các điều khoản và điều kiện cụ thể của Nhà cung cấp về việc hủy bỏ và sửa đổi là trách nhiệm của quý khách, vì quý khách được coi là đã đọc và chấp nhận chúng vào thời điểm quý khách đặt vé.

Bạn có thể gửi yêu cầu thay đổi và/hoặc hủy bỏ, ở đây. Sau đó quý khách sẽ nhận được một email yêu cầu quý khách xác nhận với chúng tôi để xử lý yêu cầu của quý khách. Nếu vì lý do nào đó quý khách không nhận được tin nhắn, quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc liên hệ với chúng tôi để thiết lập yêu cầu của quý khách được tiếp nhận và được xử lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu vì bất cứ lý do kỹ thuật quá trình liên lạc không được hoàn tất.

Những thay đổi về chi tiết tên tuổi không được nhiều hãng hàng không và các Nhà cung cấp khác cho phép. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện thay đổi nếu cần thiết, xin hãy lưu ý hầu hết các hãng hàng không và Nhà cung cấp coi việc đổi tên như là huỷ bỏ, và sẽ áp dụng điều kiện và phí tiêu chuẩn.

Trong trường hợp quý khách thực hiện bất kỳ thay đổi nào về đặt chỗ của mình (hủy bỏ hoặc sửa đổi), ngoài các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp, lệ phí tiêu chuẩn sẽ được chúng tôi áp dụng cũng có thể được liệt kê trong xác nhận đặt chỗ của quý khách. Các chi phí này bao gồm các chi phí quản lý phát sinh do chúng tôi và không bao gồm bất kỳ khoản phí nào được Nhà cung cấp Du lịch áp đặt trực tiếp.

 

4.4.1.1. Hoàn trả

Nếu bạn huỷ đặt chỗ, bạn có thể được hoàn tiền một phần. Bên cạnh các điều khoản và điều kiện huỷ bỏ của (các) Nhà cung cấp của bạn, mức phí tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ được áp dụng theo như trên biên lai hoặc xác nhận đặt chỗ của bạn.

Phần có thể hoàn lại trong mức giá quý khách đã mua (nếu có) sẽ được hoàn trả lại cho quý khách một khi chúng tôi đã nhận lại được tiền quỹ từ Nhà cung cấp. Trong phạm vi chúng tôi được nhà cung cấp hoàn trả, chúng tôi sẽ chuyển khoản tiền hoàn lại này cho quý khách. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu nhà cung cấp không thể hoàn tiền.

Nếu lý do hủy vé của quý khách được bảo hiểm theo các điều khoản của chính sách bảo hiểm du lịch, quý khách có thể đòi lại phí hủy vé của mình thông qua các công ty bảo hiểm của quý khách
. Cũng áp dụng tương tự trong trường hợp quý khách đã mua dịch vụ hủy vé Bảo đảm hoàn lại tiền của chúng tôi; nếu lý do hủy vé của quý khách được bảo hiểm theo các điều khoản trong chính sách Bảo đảm hoàn lại tiền của chúng tôi, dịch vụ này có thể cho phép quý khách hoặc gia đình của mình (tùy từng trường hợp) được hoàn trả phí hủy vé của quý khách.

Nếu bạn muốn hủy hoặc thay đổi đặt phòng của mình, phí dịch vụ của chúng tôi cũng như bất kỳ chiết khấu nào trên giá vé của bạn (bao gồm bất kỳ loại giảm giá đặc biệt nào khác chẳng hạn như phiếu khuyến mãi v.v) tại thời điểm đặt phòng sẽ không được hoàn lại.

Nếu bạn đặt mua bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm các chuyến bay, nhưng bạn không có mặt để làm thủ tục chuyến bay hoặc trong trường hợp khác không tự trình diện cho sản phẩm hoặc dịch vụ (”no show”), bạn sẽ không được hoàn tiền. Tuỳ thuộc vào chính sách của hãng hàng không có liên quan bạn có thể, dù vậy, được hoàn trả tiền thuế khởi hành nếu có mà bạn đã trả cho chuyến bay của bạn (kể cả các chuyến bay giá rẻ).

 

4.4.1.2.Huỷ bỏ hoặc thay đổi trong đặt chỗ

Liên quan tới đặt chỗ, xin lưu ý rằng nếu việc huỷ bỏ có nghĩa là hãng hàng không áp dụng phí huỷ bỏ hoặc nếu thay đổi có nghĩa là chi phí đặt chỗ của bạn tăng lên, bạn cần phải trả phần phí hoặc chi phí phụ trội so với phí được ghi trong biên lai hoặc xác nhận đặt chỗ của bạn.

Các điều khoản về huỷ bỏ và sửa đổi của các chuyến bay giá rẻ là các điều khoản được hãng hàng không áp dụng. Bạn cần liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để huỷ hoặc thay đổi chuyến bay giá rẻ. Thường tiền vé của các chuyến bay giá rẻ không được hoàn trả. Trong trường hợp bạn quyết định huỷ chuyến bay giá rẻ, phí dịch vụ và các phí sửa đổi của chúng tôi sẽ không được hoàn trả. Nếu lý do huỷ bỏ của bạn được bảo hiểm theo như điều khoản của bất kì một hợp đồng bảo hiểm nào bạn đã mua, bạn có thể được nhận lại từ công ty bảo hiểm tiền vé không hoàn trả hoặc phí huỷ bỏ được áp dụng.

Xin lưu ý rằng các chuyến bay cần được thực hiện theo trình tự xuất hiện trong xác nhận đặt vé hoặc vé điện tử của bạn. Nếu bạn dự định không đi một chuyến đã đặt, xin hãy liên hệ trước với hãng hàng không càng sớm càng tốt để trao đổi về lựa chọn của bạn. Nếu bạn không làm thủ tục chuyến bay đúng giờ đối với một đặt chỗ được xác nhận, hãng hàng không có thể coi là bạn ‘không có mặt (no-show)’, điều này có thể làm phát sinh phí bổ sung và/hoặc cả lịch trình bay của bạn bị huỷ bỏ và/hoặc vé của bạn trở thành vô giá trị.

Nếu bạn muốn huỷ đặt vì bạn không thể tuân thủ các yêu cầu về hộ chiếu, thị thực và các yêu cầu nhập cảnh khác được áp dụng cho hành trình của bạn, điều khoản và điều kiện của hãng hàng không sẽ được áp dụng và chúng tôi không có trách nhiệm về bất cứ một khoản phí phát sinh nào.

 

4.4.2. Thay đổi và huỷ bỏ - do Nhà cung cấp

Hợp đòng của bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ cho phép họ huỷ hoặc thay đổi nội dung đặt chỗ. Chúng tôi nỗ lực để thông báo cho bạn ngay khi chúng tôi nhận được thông tin về những thay đổi đáng kể nếu vẫn còn thời gian trước khi bạn khởi hành. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thay đổi hoặc chi phí phát sinh nào. Dựa theo các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận sự thay đổi, hoặc chấp nhận chuyến đi thay thế (nếu có) do nhà cung cấp đề xuất, hoặc huỷ đặt vé và nhận phí bồi hoàn theo quy định. Chúng tôi không đảm bảo trước với bất cứ khoản bồi hoàn nào được áp dụng.
Chương trình 'Kết Hợp Giá Tốt Nhất' của chúng tôi cho bạn gói bay kết hợp rẻ nhất, từ đó bạn có thể nhận được nhiều số vé của các hãng hàng không khác nhau ứng với từng lộ trình trong chuyến bay. Xin lưu ý rằng mỗi tấm vé sẽ được áp dụng điều khoản riêng của hãng hàng không tương ứng.

 

4.4.2.1. Các thay đổi về lịch trình chuyến bay

Giờ chuyến bay hiển thị trong xác nhận đặt vé của quý khách có thể thay đổi giữa ngày đặt vé và ngày quý khách thực sự đi du lịch. Trong trường hợp đổi lịch trình bay, nếu quý khách đã cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý khách về những thay đổi đó. Tuy nhiên, việc đối chiếu với hãng hàng không có chuyến bay (và bất kỳ chuyến bay nào kế tiếp) đã được quý khách xác nhận có vận hành như đã đặt vé không thuộc trách nhiệm của quý khách. Chúng tôi khuyên quý khách nên liên hệ với hãng hàng không ít nhất 72 giờ trước khi lịch trình khởi hành của từng chuyến bay để thực hiện việc đối chiếu này. Xin lưu ý rằng đối với một số hãng hàng không quý khách bắt buộc phải xác nhận với họ về ý định bay của mình. Chúng tôi không có quyền kiểm soát hãng hàng không thay đổi lịch trình và không chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh là kết quả của những thay đổi đó.

 

4.4.3. Hủy bởi chúng tôi

Trong trường hợp có lỗi rõ ràng (bao gồm lỗi khi nhập dữ liệu, lỗi tính toán hoặc lỗi sổ sách) dẫn tới việc hiển thị giá rõ ràng là sai, chúng tôi có quyền huỷ đặt chỗ của bạn, ngay cả nếu đặt chỗ này được chúng tôi tự động xác nhận. Bạn sẽ được thông báo về việc này sớm nhất có thể, để bạn có thể thực hiện đặt chỗ với giá chính xác, nếu muốn. Trong bất kì trường hợp nào, bạn sẽ không được quyền yêu cầu chúng tôi đền bù vì việc huỷ đặt chỗ hoặc các chi phí liên quan (nếu có) đã phát sinh do đặt vé có lỗi đã bị huỷ bỏ.

Trong một vài trường hợp, và ngoài thông tin hóa đơn và thanh toán quý khách đã cung cấp, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách phải xuất trình một số bằng chứng về danh tính của mình. Việc xác minh này có thể được yêu cầu tại thời điểm đặt vé, trong xử lý thanh toán hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Chúng tôi có quyền hủy bỏ việc đặt vé nếu quý khách không cung cấp bằng chứng xác minh danh tính khi được yêu cầu mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Chúng tôi cũng có quyền hủy bỏ việc đặt vé của quý khách vào bất kỳ thời điểm nào vì mục đích an ninh, chống gian lận. Việc hủy bỏ này thường là do quy trình bảo mật và phát hiện gian lận của chúng tôi báo cáo gặp vấn đề với thẻ thanh toán đã gửi, địa chỉ e-mail được sử dụng để đặt chỗ v.v. Trong những hoàn cảnh như vậy, chúng tôi có thể hủy đặt chỗ của quý vị mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Một email thông báo cho quý vị về việc hủy đặt chỗ sẽ được gửi tới địa chỉ email mà quý vị đã cung cấp trong lúc đặt chỗ. 2

 

5. Giá vé và hình thức trả tiền

5.1. Giá

Tripsta S.A., công ty quản lý và vận hành trang web tripsta.vn có trụ sở ở Hy Lạp, thuộc khu vực đồng tiền chung Euro. Tuy nhiên, để nâng cao trải nghiệm đặt vé của bạn, bạn sẽ được báo giá phải trả bằng (VND). Việc chuyển đổi tiền tệ được thực hiện tự động để hiển thị số tiền phải trả bằng (VND), dựa trên tỉ giá hối đoái tại xấp xỉ thời gian đặt vé, có được từ các nguồn chính thức. Trong một số trường hợp, số tiền rút từ thẻ của bạn của thể hơi khác so với số tiền báo giá phải trả trên trang web chúng tôi, vì thực tế là tỉ giá hối đoái mà nhà phát hành thẻ của bạn áp dụng khác so với tỉ giá chúng tôi sử dụng trong quá trình đặt vé.

Mặc dù khi đặt vé trực tuyến quý khách được báo giá khoản tiền thanh toán bằng VND, tùy vào loại thẻ được sử dụng trong giao dịch, chi phí có thể là Euro. Quý khách sẽ được thông báo về loại tiền tệ quý khách sẽ được tính ở bước thanh toán trong thủ tục đặt vé, và trước khi mua. Cụ thể là khi quý khách chọn loại thẻ của mình từ danh sách thả xuống, quý khách có thể tự động xem loại tiền tệ và số tiền chính xác mà quý khách được tính phí.

Trong trường hợp thẻ của bạn được tính phí bằng Euro, tại bước cuối cùng của quá trình đặt vé, và trước khi mua hàng, tổng số tiền phải trả bằng Euro sẽ được hiển thị, cùng với số tiền tương đương bằng (VND). Số tiền bị trừ trong thẻ của bạn có thể khác với số tiền được báo phải trả trên trang web của chúng tôi, vì nó phụ thuộc vào tỉ giá hối đoái mà nhà phát hành thẻ của bạn áp dụng để xử lý giao dịch cũng như các chi phí hoặc phí bổ sung nếu có mà ngân hàng của bạn đặt ra (như phí chuyển đổi ngoại tệ).

Xin lưu ý rằng nếu quý khách sử dụng thẻ ngoại tệ, do thực tế rằng việc thanh toán được thực hiện ở nước ngoài, số tiền cuối cùng được rút từ thẻ tín dụng của quý khách có thể khác với số tiền được báo phải thanh toán trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc thay đổi tỷ giá hối đoái và phí do ngân hàng của quý khách thiết lập cũng như đối với bất kỳ khoản phụ phí nào khác cho các giao dịch bằng ngoại tệ của quý khách được công ty phát hành thẻ tính, trong trường hợp (local_currency) không phải là đồng tiền mà công ty phát hành thẻ tín dụng gửi hóa đơn thanh toán cho quý khách.

 

5.2. Thanh toán

Bạn có thể thanh toán theo các phương thức thanh toán được liệt kê trên trang web của chúng tôi. Các phương thức thanh toán khác không được liệt kê trên trang web sẽ không được chấp nhận, và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với tiền mặt và séc gửi qua đường bưu điện.
Xin lưu ý rằng có thể phát sinh các phí bổ sung cho các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng. Chúng sẽ hiện ra trước khi hoàn tất việc đặt vé khi tính giá.

Khi quý khách thực hiện đặt vé trên trang web của chúng tôi, quý khách sẽ cần phải cung cấp cho chúng tôi các thông tin chi tiết về thẻ tín dụng hoặc ghi nợ để chi trả toàn bộ chi phí đặt vé của mình. Chúng tôi có thể được yêu cầu chuyển các thông tin chi tiết về thẻ của quý khách cho Nhà cung cấp Du lịch có liên quan để hoàn tất việc đặt vé. Quý khách có thể có nhiều chi phí cho dịch vụ du lịch, báo giá tổng số tiền cho việc đặt vé của quý khách.

Quý khách ủy quyền cho chúng tôi hoặc một bên thứ ba được ủy nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền mua hàng của mình. Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, khoản thanh toán cho các chuyến bay của quý khách có thể được hãng hàng không thực hiện trực tiếp.

Xin lưu ý rằng quý khách có thể được yêu cầu xuất trình thẻ thanh toán của mình tại thời điểm làm thủ tục để xác nhận việc sử dụng thẻ được ủy quyền hoặc để bảo đảm bất kỳ khoản phí bổ sung nào.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào đối với khoản thanh toán của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách trong vòng 48 giờ (hoặc trong vòng 24 giờ nếu quý khách chuẩn bị đi du lịch trong vòng 48 giờ).

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản tăng giá nào sau này là hậu quả của việc thanh toán bị thất bại. Bất kỳ khoản tăng giá nào cũng phải được khách hàng thanh toán trước khi có thể xác nhận đặt vé.

Chúng tôi không có nghĩa vụ phát hành vé, xác nhận, phiếu giảm giá hoặc các giấy tờ thông hành khác, trước khi quá trình thanh toán được hoàn tất và chúng tôi đã nhận được tiền. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền cho các Dịch vụ đã yêu cầu.

Trong trường hợp khoản thanh toán được xử lý bằng thẻ tín dụng của một người thứ ba, chúng tôi có thể yêu cầu chủ thẻ cung cấp ủy quyền bằng văn bản. Chúng tôi hoặc Nhà cung cấp Du lịch chỉ có quyền cung cấp vé điện tử, xác nhận, chứng từ điện tử hoặc giấy tờ du lịch khác đến địa chỉ thanh toán thẻ tín dụng hoặc địa chỉ email của quý khách khi có yêu cầu làm như vậy từ công ty phát hành thẻ tín dụng. Tất cả các địa chỉ email được sử dụng phải có giá trị tại thời điểm đặt vé.

Sau khi hoàn thành thanh toán và xác nhận đặt chỗ, bạn sẽ nhận được từ Tripsta S.A. mọi giấy tờ thuế cần thiết (biên lai, hoá đơn) thông qua e-mail gửi tới địa chỉ e-mail bạn đã cung cấp khi đặt chỗ.

Trong trường hợp bạn yêu cầu phát hành hóa đơn/biên lai, vui lòng chú ý đặc biệt khi nhập dữ liệu vào các ô liên quan. Bất kỳ yêu cầu thay đổi nào về thông tin chi tiết mà bạn khai chưa chính xác đối với hóa đơn đã phát hành, sẽ phải chịu khoản phí 250,000 VND.

 

6. Các điều kiện và thông tin chuyến bay đặc biệt

6.1. Giá

Một số khoản phí, chẳng hạn như phí dịch vụ, không được bao gồm trong giá vé và được thêm vào trong quá trình đặt vé. Tuy nhiên, chi tiết giá vé, thuế, phụ thu và phí cộng thêm và tổng giá vé được chỉ rõ ở nhiều bước trong quá trình đặt vé. Ở bước cuối cùng trước khi công nhận đặt chỗ, phần tổng thể với giá tổng sẽ được hiển thị. Một khi bạn nhấn gửi bạn đồng ý với giá và việc đặt vé. Sau đó bạn sẽ nhận được e-mail xác nhận đặt chỗ có hiển thị giá.

 

6.2. Hoàn tiền

rong một vài trường hợp, khi quý khách không thể lên chuyến bay của mình, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của hãng hàng không, quý khách có thể đủ điều kiện để yêu cầu bồi thường một phần số tiền quý khách được tính tại thời điểm mua vé. Phần lớn các hãng hàng đều có hoàn thuế, phí, lệ phí và phụ phí (TFC) áp dụng đối với hành khách thông qua sân bay và các cơ quan chính phủ nếu vé không được sử dụng, vì các loại phí này chỉ phải thanh toán cho các sân bay hay chính phủ nếu hành khách thực sự đi. Các loại phí khác (ví dụ như phí nhiên liệu, lệ phí đặt vé) không được hoàn trả, trừ khi mua vé có giá linh hoạt. Hầu hết các hãng hàng không đều yêu cầu một khoản phí quản lý để hoàn các loại phí TFC.

Nếu bạn muốn yêu cầu bồi thường đối với bất kỳ khoản tiền nào có thể hoàn lại thì vui lòng thực hiện yêu cầu đó bằng cách gửi cho chúng tôi một văn bản ủy quyền, ở đây. Bạn do đó uỷ quyền cho chúng tôi thực hiện mọi hoạt động cần thiết để được hoàn tiền. Bạn chấp nhận rằng bạn có 12 tháng kể từ ngày chuyến bay dự định của bạn để viết và yêu cầu chúng tôi hoàn tiền, quá thời gian đó bạn đồng ý để mất quyền yêu cầu hoàn tiền.

Xin lưu ý trong trường hợp vé do hãng hàng không trực tiếp phát hành hoặc khi khoản thanh toán cho chuyến bay của bạn được hãng hàng không trực tiếp nhận, bạn có thể được hướng dẫn để đưa ra yêu cầu hoàn tiền trực tiếp với hãng hàng không có liên quan.

Xin lưu ý rằng việc hoàn tiền chỉ có thể thực hiện bằng phương thức thanh toán được sử dụng tại thời điểm đặt vé, và tất cả việc hoàn tiền đều theo các chính sách của hãng hàng không có liên quan, và phải trả phí dịch vụ hoàn tiền của chúng tôi. Tại đây, bạn đồng ý cho phép chúng tôi trừ khoản phí dịch vụ hoàn tiền từ tổng số tiền hoàn lại cho bạn.

Trong trường hợp hoàn tiền cho bạn sau khi bị trừ như trên, số tiền tương ứng sẽ được bên giữ khoản thanh toán ban đầu chuyển lại cho thẻ thanh toán được sử dụng để thực hiện đặt chỗ đầu tiên.

Tất cả phí dịch vụ đã áp dụng sẽ không được hoàn trả.

Khách hàng cần nhớ rằng việc hoàn trả phí đặt vé có thể mất tới 6 tháng.

Khoản tiền hoàn lại sẽ chỉ được thanh toán cho quý khách một khi chúng tôi nhận được khoản tiền hoàn lại từ hãng hàng không. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi hãng hàng không không thanh toán khoản hoàn tiền.

 

6.3. Vé điện tử

Tất cả các vé được bán trên trang web của chúng tôi là vé điện tử, là một hình thức đặt chuyến bay tiết kiệm giấy. Một khi quý khách đã đặt vé, nó sẽ được lưu trữ dưới hình thức điện tử trong hệ thống đặt vé của hãng hàng không. Chúng tôi sẽ gửi cho quý khách một email xác nhận đặt vé và theo sau đó là một vé điện tử riêng.

Điều quan trọng là Khách hàng nhận được cả xác nhận đặt vé và sau đó một vé điện tử cho mỗi lần đặt vé. Vì quý khách có thể được yêu cầu xuất trình mã số đặt vé của quý khách và/hoặc email xác nhận cho hãng hàng không làm bằng chứng cho việc đặt vé của mình, chúng tôi khuyên quý khách nên mang theo cả xác nhận đặt phòng và vé điện tử cùng với quý khách. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc không tuân thủ các quy tắc và các quy định này và chân thành khuyên quý khách nên kiểm tra các thông tin chi tiết này với hãng hàng không trước đi.

Bạn phải xuất trình vé điện tử khi làm thủ tục cho chuyến bay. Nếu bạn vẫn chưa nhận được vé điện tử của mình trong vòng 48 giờ thì bạn cần liên hệ với chúng tôi qua email.

Chúng tôi xem những thông tin mà quý khách đã cung cấp là chính xác và do đó không thể chịu trách nhiệm nếu vé điện tử của quý khách không đến được do địa chỉ email không chính xác hoặc các thiết lập email rác của quý khách. Quý khách phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu quý khách thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại liên lạc.

Ngoài ra, xin hãy kiểm tra xem tên trên hộ chiếu của bạn có giống với tên trên vé của bạn và/hoặc xác nhận đặt vé hay không. Trách nhiệm của bạn là kiểm tra rằng toàn bộ thông tin chính xác đã được nhập trong đặt vé bao gồm, nhưng không giới hạn, tên chính xác của hành khách, chuyến bay, ngày và hành trình di chuyển. Nếu có thông tin không chính xác, bạn có trách nhiệm thông báo với chúng tôi ngay lập tức. Mọi hỗ trợ có thể sẽ được đề đạt để sửa lỗi, tuy nhiên, có thể phí sẽ được cả chúng tôi và hãng hàng không áp dụng, và bạn cần phải thanh toán.

Xin lưu ý rằng các hãng hàng không có quy tắc và quy định riêng của họ về bán vé điện tử. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ các quy tắc và quy định và khuyên quý khách nên kiểm tra các thông tin chi tiết này với hãng hàng không của mình trước khi đi.

Trong trường hợp đặc biệt, do các giới hạn bán vé ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi có thể không có khả năng chuyển thông tin về các đặt vé đã xác nhận cho hãng hàng không để họ có thể thực hiện đặt vé. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý khách trong vòng 48 giờ sau khi xác nhận và tổ chức hoàn trả tiền hoặc sắp xếp giải pháp thay thế. Trong trường hợp quý khách chọn giải pháp thay thế đắt hơn so với đặt vé ban đầu của mình, quý khách sẽ chịu trách nhiệm trả khoản chênh lệch.

 

6.4. Các chuyến bay giá rẻ

Trong trường hợp tìm kiếm chuyến bay của bạn có các hãng hàng không giá rẻ, chúng tôi sẽ tìm trong cơ sở dữ liệu của hãng giá rẻ, và sau đó nếu bạn quyết định mua, chúng tôi sẽ thực hiện đặt vé thay cho bạn. Hợp đồng của bạn sẽ là với hãng hàng không giá rẻ tương ứng và bạn cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện của hãng.

Xin lưu ý rằng bạn có thể nhận được email xác nhận cũng như vé điện tử trực tiếp từ hãng hàng không giá rẻ trong các email riêng biệt.

Hãng hàng không giá rẻ cũng có thể tính phí bổ sung cho hành lý ký gửi, đăng ký tại sân bay, chỗ ngồi ưu tiên, giải trí trong chuyến bay (nếu có), thức ăn, đồ uống và đồ ăn nhẹ, v.v. Mọi chi phí cho các dịch vụ bổ sung không được tính trong giá vé máy bay của quý khách trừ khi có quy định khác. Thông tin chi tiết đầy đủ về các chi phí đó có thể không luôn luôn có sẵn khi quý khách đặt vé. Vì lý do này, quý khách cần phải kiểm tra trợ cấp hành lý của mình v.v. bằng cách truy cập vào trang web của hãng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm vè bất kỳ chi phí nào phát sinh và chúng tôi khuyên quý khách nên liên hệ với hãng hàng không có liên quan để thêm bất kỳ dịch vụ bổ sung nào và xác minh các chi phí.

 

6.5. Hành lý

Việc miễn cước và các chính sách hành lý thì khác nhau tùy theo hãng hàng không. Vì lý do này, quý khách nên trực tiếp kiểm tra chính sách hành lý đối với hãng hàng không quý khách chuẩn bị bay. Để tìm ra liệu chuyến bay đã đặt của quý khách có bao gồm hành lý không, hãy kiểm tra thông tin chuyến bay trong email mà quý khách nhận được sau khi đặt vé.

Xin cũng lưu ý những điều sau:

i) Các hãng hàng không như Easyjet, Ryan Air, Wizz Air, được coi là Hãng Hàng không Giá Rẻ, và hành lý kí gửi không được tính trong đặt chỗ. Chúng tôi khuyên bạn thêm hành lý trực tuyến trước ngày đi, vì một số hãng tính thêm phí cho hành lý tăng thêm tại sân bay. Bạn sẽ cần số tham chiếu đặt chỗ và địa chỉ email được dùng để đặt chỗ. Đối với các hãng hàng không như like Easyjet, Ryan Air, Wizz Air bạn cũng cần thông tin tài khoản, đã được gửi cho bạn trong một email khác cùng với xác nhận đặt chỗ của bạn. Bạn nên tìm hãng hàng không bạn sẽ bay và sử dụng đường dẫn "Quản lý Đặt chỗ của bạn" để thêm hành lý cho đặt chỗ của bạn.

ii) Một số Hãng đầy đủ mọi dịch vụ (như Air France và KLM, trong số những hãng khác) chào giá vé thấp hơn nếu không bao gồm hành lý. Một khi quý khách đã lựa chọn chuyến bay của mình, hãy kiểm tra thông tin chi tiết chuyến bay để biết được liệu hành lý có được tính vào trong giá vé của mình không. Nếu hành lý không được tính vào, quý khách sẽ cần phải bổ sung. Sau khi quý khách hoàn tất đặt vé, dịch vụ này, trong hầu hết trường hợp, có sẵn thông qua trang web của hãng. Chi phí khi thêm hành lý tại sân bay thường cao hơn, vì vậy chúng tôi khuyên quý khách nên bổ sung trước khi quý khách làm thủ tục.

 

6.6. Trẻ vị thành niên không đi kèm

Trẻ vị thành niên không đi kèm là trẻ em trên 5 tuổi và dưới 12 tuổi đi du lịch một mình (độ tuổi phụ thuộc vào chính sách của hãng hàng không, vì vậy vui lòng đối chiếu với hãng hàng không).

Nhiều hãng hàng không cung cấp (hoặc yêu cầu) dịch vụ giám sát đối với trẻ vị thành niên từ khi lên máy bay cho đến lúc gặp gỡ các em tại điểm đến cuối cùng. Dịch vụ này được gọi là dịch vụ trẻ vị thành niên không đi kèm. Dịch vụ cung cấp cho các trẻ vị thành niên, trước tiên phải được hãng hàng không chấp thuận. Tuy nhiên, chính sách hãng hàng không liên quan đến trẻ vị thành niên không có người đi kèm thì khác nhau. Ví dụ, tùy thuộc vào hãng hàng không, dịch vụ trẻ vị thành niên không đi kèm thường bắt buộc đối với trẻ em lứa tuổi từ 5-14, nhưng tùy chọn đối với thanh thiếu niên (tuổi từ 15-17). Hãy đảm bảo đối chiếu với hãng hàng không về các chính sách, lệ phí và các dịch vụ cụ thể mà các hãng hàng không áp đặt.

Trẻ nhỏ (thường dưới 5 tuổi) thường không đủ điều kiện cho dịch vụ trẻ vị thành niên không đi kèm và phải được một hành khách lớn tuổi đồng hành trên cùng một chuyến bay và trong cùng một khoang. Tuy nhiên, hành khách từ 12 đến 17 tuổi, mặc dù đối với mục đích của giá vé được coi là người lớn, không đủ điều kiện để đồng hành với trẻ vị thành niên không cần đi kèm nếu vắng mặt hành khách từ 18 tuổi trở lên.

Thường tính một khoản phí đối với dịch vụ trẻ vị thành niên không đi kèm.

Với dịch vụ vị thành niên không có người đi kèm, hãng hàng không sẽ thường muốn biết ai sẽ đưa trẻ vị thành niên ở sân bay khởi hành và ai sẽ gặp trẻ vị thành niên tại điểm đến. Giấy tờ chứng minh nhân thân của người lớn đi đón thường được yêu cầu. Việc quên yêu cầu nhận diện này có thể tạo ra những chậm trễ hay gián đoạn không dễ chịu do đó hãy đảm bảo bạn biết kì vọng của hãng hàng không.

Xin chú ý thêm là trẻ em thuộc của một số quốc gia khi đi ra nước ngoài một mình, hoặc đi cùng với những người không phải bố mẹ hoặc người bảo hộ theo pháp luật (được xác định dựa theo hộ chiếu của trẻ), sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu, ví dụ như trẻ phải mang theo thư đồng ý cho phép chuyến đi do người bảo hộ theo pháp luật hoặc bố mẹ trẻ, cùng với nhà chức trách cho phép chuyến đi.

Chỉ được đặt vé cho trẻ vị thành niên không đi kèm thông qua điện thoại.

Một lần nữa, vui lòng liên hệ với hãng hàng không trước khi mua vé và hỏi thăm về trẻ vị thành niên không đi kèm.

 

7. Yêu cầu Hộ chiếu, Thị thực và Sức khỏe

Bạn có trách nhiệm bảo đảm rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu về hộ chiếu, thị thực và các yêu cầu về nhập cư khác áp dụng cho hành trình của mình. Do đó, bạn nên xác nhận rõ với Đại sứ quán và/hoặc Lãnh sự quán có thẩm quyền trước khi du lịch là (các) địa điểm bạn sẽ đến có yêu cầu thị thực không. Một điều quan trọng phải nhớ là bạn phải bao gồm tất cả các điểm quá cảnh trong hành trình của bạn vì các nơi này có thể cũng đòi hỏi bạn phải có thị thực.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp bạn không được phép du lịch do không đáp ứng các yêu cầu này và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp chúng tôi đã đưa ra bất kỳ hỗ trợ hay lời khuyên nào về việc này.

Nên lưu ý là mỗi nước có yêu cầu về thị thực, thị thực quá cảnh và thủ tục nhập cảnh khác nhau, và các yêu cầu này có thể thay đổi mà không được thông báo trước. Để biết thêm thông tin, bạn nên liên hệ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán có thẩm quyền của tất cả các nước có tên trong lộ trình của bạn, hoặc/và ngay cả hãng hàng không chứ không chỉ là Đại sứ quán hay Lãnh sự quán của nước cuối cùng mà bạn hướng đến, vì các nước bạn quá cảnh trên chuyến bay đến điểm đến cuối cùng (bất kể bạn có đổi phi cơ hay chuyến bay khi quá cảnh không) thường yêu cầu thị thực quá cảnh hoặc thị thực nhập cảnh nhiều lần.

Chúng tôi khuyên bạn nên có Hộ chiếu còn hiệu lực trong ít nhất sáu tháng sau ngày trở lại theo lịch đã sắp xếp, nhằm tránh vấn đề về nhận diện hay bất kỳ vấn đề nào khác trong thời gian du lịch. Vui lòng lưu ý rằng, có những quốc gia yêu cầu du khách phải có hộ chiếu còn thời hạn ít nhất trong vòng 3 - 12 tháng sau khi đến quốc gia đó.

 

8. Sự bồi thường

Quý khách đồng ý bồi thường cho chúng tôi và những chi nhánh của chúng tôi, và bất kỳ nhà cung cấp nào của chúng tôi, và bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên của các bên đó chống lại bất kỳ khiếu nại, nguyên nhân tố tụng, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, hoặc các chi phí khác, (bao gồm cả chi phí pháp lý và kế toán hợp lý) được quý khách hoặc các bên thứ ba đưa ra là kết quả của (a) việc quý khách vi phạm Thỏa thuận này, (b) quý khách vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc (c) việc quý khách sử dụng trang web của chúng tôi.

 

9. Bản quyền, thương hiệu, phần mềm trên trang web này

Mọi nội dung có trên trang web của chúng tôi, như văn bản, đồ hoạ, biểu tượng, biểu tượng nút bấm, hình ảnh, clip âm thanh, và phần mềm (Nội dung), thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ quốc tế khác. Quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong bộ sưu tập (có nghĩa là các thuyết trình, lựa chọn, sưu tập, sắp xếp, và tập hợp) của mọi Nội dung trên trang web của chúng tôi thuộc sở hữu riêng của công ty quản lý và vận hành trang web này và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ quốc tế khác. Mọi phần mềm có trên trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng di động của bạn đều là sản phẩm có bản quyền của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp phần mềm cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ quốc tế khác. Bất kì sự sử dụng Nội dung và/hoặc phần mềm nào mà không tuân theo Thoả thuận này, trong đó có tái sản xuất, thay đổi, phân phối, chuyển giao, tái xuất bản, trưng bày, hoặc thực hiện trừ khi được cho phép rõ ràng, đối với Nội dung trên trang này bị cấm hoàn toàn.

Một số phần mềm và nội dung tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc Nhà cung cấp của chúng tôi, việc quý khách sử dụng có thể tuỳ thuộc vào các điều kiện chi tiết hơn.

 

10. Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba được chúng tôi cung cấp chỉ nhằm đem lại sự thuận tiện cho quý khách. Quý khách nên thận trọng để đảm bảo rằng bất cứ liên kết nào quý khách truy cập đều không có virus, sâu, trojan hoặc các cơ chế phá hoại khác. Sự tồn tại của những liên kết này không có nghĩa là chúng tôi xác nhận các trang web đó hoặc bất kỳ nội dung nào bên trong. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các trang web hoặc nội dung đó hoặc bất kỳ phương pháp bảo mật dữ liệu nào của các trang web đó.

 

11. Bảo đảm, Miễn trừ Trách nhiệm và Trách nhiệm Hữu hạn

Thông tin, phần mềm, các sản phẩm, và dịch vụ do chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi cung cấp hoặc được đăng tải trên trang web của chúng tôi có thể có sai sót hoặc lỗi, trong đó có cả lỗi về giá cả. Chúng tôi và các công ty liên kết không đảm bảo tính chính xác, và không nhận trách nhiệm về bất cứ lỗi hoặc sai sót nào liên quan tới thông tin như vậy xuất hiện trên trang web của chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, giá cả, hình ảnh, miêu tả chung về sản phẩm, v.v.). Chúng tôi tuyệt đối bảo lưu quyền chỉnh sửa bất kì một lỗi về giá nào trên trang web của mình và/hoặc đối với các đặt chỗ chưa hoàn thành được thực hiện dựa trên giá sai. Trong trường hợp như vậy, nếu có, chúng tôi sẽ để bạn lựa chọn giữ đặt chỗ chưa hoàn thành với giá đúng hoặc chúng tôi sẽ huỷ đặt chỗ của bạn mà không áp dụng phạt.

Bất kì đánh giá nào về nhà cung cấp đều chỉ mang tính tham khảo chung, và chúng tôi không đảm bảo sự chính xác của đánh giá. Chúng tôi không đảm bảo về sự sẵn sàng của sản phẩm hay dịch vụ cụ thể. Chúng tôi không đưa ra bất kì tuyên bố nào về sự phù hợp của thông tin, phần mềm, sản phẩm, và dịch vụ do chúng tôi cung cấp hoặc có trên trang web của chúng tôi vì bất kì mục đích gì. Việc chúng tôi bao gồm hay giới thiệu bất kì sản phẩm hay dịch vụ nào không cấu thành việc chúng tôi chứng thực hay tiến cử sản phẩm hay dịch vụ này. Toàn bộ thông tin, phần mềm, sản phẩm, và dịch vụ như vậy được cung cấp "theo hiện trạng" (“as is”) mà không có bất kì một bảo hành nào. Chúng tôi từ chối mọi bảo hành rằng trang web của chúng tôi, máy chủ của nó hay bất kì email gửi từ chúng tôi hay các nhà cung cấp của chúng tôi không có virus hay những yếu tố có hại khác. Chúng tôi do đó từ chối mọi bảo hành và điều kiện liên quan tới thông tin, phần mềm, sản phẩm, và dịch vụ này, bao gồm mọi đảm bảo và điều kiện được ngụ ý về khả năng có thể trao đổi mua bán được, về tính chất phù hợp với một mục đích cụ thể, quyền sở hữu, và việc không xâm phạm bản quyền.

Các hãng hàng không và các nhà cung cấp khác cung cấp dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác trên trang web này là những nhà thầu độc lập và không phải đại lý hay nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành 􏰣􏰜động, sai sót, việ􏰠c không hành độ􏰣􏰜ng, cam đoan, bảo đảm, vi phạm hoặc sơ suất của bất kì nhà cung cấp nào như trên hoặc đối với phương hại nhân thân, thiệt mạng, thiệt hại tài sản, hoặc các thiệt hại hoặc chi phí khác là hệ quả. Chúng tôi không có trách nhiệm và sẽ không hoàn tiền trong trường hợp chậm trễ, huỷ, đặt quá tải, biểu tình, sự việc bất khả kháng hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, và chúng tôi không có trách nhiệm về bất cứ một chi phí bổ sung, thiếu sót, chậm trễ, đổi đường bay hoặc hành động của bất kì chính phủ hay nhà chức trách nào.

Trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc do hậu quả phát sinh từ, hoặc theo bất kỳ phương thức nào có liên quan, truy cập của quý khách, hiển thị hoặc sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ của chúng tôi hoặc có sự chậm trễ hoặc không thể truy cập, hiển thị hoặc sử dụng trang web của chúng tôi cho dù có dựa trên lý thuyết về sự sơ suất, hợp đồng, sai lầm cá nhân, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, hoặc ngược lại, và ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại này.

Nếu, bất chấp những hạn chế trên, chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ phương thức nào có liên hệ với bất kỳ những sự cố được mô tả ở trên, thì trách nhiệm của chúng tôi trong bất kì trường hợp nào sẽ không vượt quá, tính tổng số, lớn hơn (a) các khoản phí dịch vụ mà quý khách đã thanh toán cho chúng tôi liên quan đến các giao dịch đó trên trang web này, hoặc (b) một trăm đô la (100,00 US $) hoặc tương đương bằng nội tệ. Giới hạn trách nhiệm phản ánh sự phân bổ rủi ro giữa các bên. Các giới hạn được quy định trong phần này sẽ tồn tại và áp dụng ngay cả nếu có bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào được quy định trong các điều khoản này được xem là đã thất bại cho mục đích thiết yếu của nó.

 

12. Luật áp dụng

Trang web này được điều hành bởi một công ty Hy Lạp và Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật của Hy Lạp. Quý khách đồng ý với thẩm quyền địa điểm tòa án duy nhất ở Athens, Hy Lạp, trong tất cả các tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này.

 

13. Thư tín

Mọi thư từ liên quan đến dịch vụ khách hàng hoặc đặt chỗ của bạn nên được gửi đến Tripsta S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Athens, Hy Lạp. Nếu không, vui lòng, liên hệ với chúng tôi.

 

14. Điều khoản và điều kiện khác

14.1 Toàn bộ Thoả thuận và Điều khoản Tách biệt

Các Điều khoản và Điều kiện này chứa toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến nội dung chủ yếu của nó.

Vào bất cứ lúc nào bất kì phần nào của Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm một hay nhiều điều khoản bất kì của Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kì điều khoản-phụ hoặc đoạn hoặc bất kì phần nào của một hay nhiều điều khoản đó) được quyết định là hoặc trở nên vô hiệu lực hoặc bất khả thi vì bất cứ lý do gì theo luật pháp hiện hành, những phần đó sẽ được coi như không tính đến trong Điều khoản và Điều kiện này và giá trị và/hoặc tính hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc tổn hại theo bất kỳ hình thức nào vì việc không tính đến kia.

 

14.2 Thay đổi Điều kiện và Điều khoản chung

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Các Điều khoản và Điều kiện theo thời gian mà không cần phải thông báo với bạn trước. Phiên bản hiện tại của Các Điều khoản và Điều kiện sẽ được hiển thị trong trang web từ ngày những thay đổi bắt đầu có hiệu lực. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi Các Điều khoản và Điều kiện thay đổi cấu thành sự chấp thuận của bạn với các thay đổi này.


Phiên bản: 02/05/2017